Personal tools
You are here: Home Members Srbija Српски

Republika Srbija

Институт за српски језик Српске академије наука и уметности 

Земља којој институција припада

Србија

Датум оснивања

1947

Врста институције

Научноистраживачки институт

Кровна инситутција

Српска академија наука и уметности

Језик којим се институција бави

Српски

Опис циљева, задатака и основних активности институције

Институт за српски језик је централна научна установа за синхрона и дијахрона проучавања српског језика и за израду

његових капиталних речника. Осим практичном лексикографијом

његових капиталних речника. Осим практичном лексикографијом

(израдом речника српског књижевног језика, етимолошког речника, дијалекатских речника, обратног речника, итд.),

сарадници Института баве се и питањима теоријске лексикографије и лексикологије, дијалектологијом, етимологијом,

историјом језика, проблемима норме и стандардизације, као и другим областима науке о српском језику. Последњих година у Институту је започет систематски рад на дигитализацији речника и лексикографске грађе.

Одговорна особа

др Јасна Влајић-Поповић (директор)

Број запослених

71 (65 истраживача, 6 техничко особље)

Часописи и серијске публикације

Српски дијалектолошки зборник (научни часопис) Јужнословенски филолог (научни часопис)

Наш језик (научни часопис)

Лингвистичке актуелности (научни часопис)

Серија Библиотека Јужнословенског

филолога Серија Монографије

Aдресa

Кнез Михаилова 36/ I, 11000 Београд, Србија

www.isj.sanu.ac.rs

Језици активне комуникације

српски, енглески, руски

Језици пасивне комуникације

српски, енглески, италијански, француски, немачки, турски, сви словенски језици

Document Actions