Personal tools
You are here: Home Members Sverige Språkrådet

Språkrådet

Land Sverige


Inrättades 2006 (som en ombildning av bl.a. av Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och den så kallade Klarspråksgruppen i Regeringskansliet.)


Institutionstyp Avdelning inom myndigheten Institutet för språk och folkminnen http://www.sofi.se


Språk som Språkrådet arbetar med  Svenska och minoritetsspråken finska, romani och teckenspråket.


Syfte, uppgifter och aktiviteter  Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. Uppgiften är att bedriva språkvård för svenska, finska, romani och svenskt teckenspråk, men Språkrådet har också till uppgift att följa utvecklingen för alla språk i Sverige.Språkrådet tillhandahåller kostnadsfri språklig rådgivning per brev eller telefon, ger ut handböcker, erbjuder förläsningar. Arbetet innefattar också mer långsiktiga insatser för att påverka språkliga attityder och hela språksituationen i SverigeEn viktig uppgift är att värna om den nordiska språkgemenskapen och att hålla kontakt med andra språkvårdsorganisationer inom och utom Norden.Bland verksamhetsområden kan nämnas dokumentation av tillväxten av nyord, arbetet för ett enkelt och begripligt myndighetsspråk i hela landet, så kallat klarspråksarbete, språkteknologi och lexikon för invandrare (Lexin) http://www.språkrådet.se/lexin.


Chef Avdelningschef Lena Ekberg, vice avdelningschef Paula Ehrnebo.


Antal anställda För närvarande arbetar cirka tjugo personer på Språkrådet. De flesta är språkvetare, i flera fall med forskarutbildning. Cirka nio arbetar främst med svenska, fyra med finska, två med romani, två med svenskt teckenspråk och en med lexikon för invandrare (Lexin). Språkrådet ger ut ordböcker, bl.a. lexikon för invandrare, ordlistor, regelsamlingar, handböcker och andra böcker om språk.


Utgivning Språkrådet ger ut ordböcker, språkböcker och två tidskrifter.Klarspråksbulletinen är ett fyrsidigt blad som kommer ut fyra gånger om året och informerar om nyheter inom klarspråksarbetet. Kieliviesti ges ut med fyra 28-sidiga nummer om året. Den är på finska och innehåller nyheter och artiklar om finska språket i Sverige.


Adressuppgifter Postadress: Språkrådet, Box 20057, SE-104 60 Stockholm, Sverige Besöksadress: Bjurholmsgatan 10, Stockholm Telefon: +46-(0)8-442 42 00 Fax: +46-(0)8-455 42 26 E-post: sprakfragor@sprakradet.se (språkfrågor) sprakradet@sprakradet.se (allmänna ärenden) expedition@sprakradet.se (beställningar, prenumerationer, kontor)


Aktiva Kommunikationsspråk  Svenska, finska, romani, engelska


Passiva  kommunikationsspråk Danska, norska, tyska, franska, italienska   
Document Actions