Personal tools
You are here: Home Members Suomi-Finland Kotimaisten kielten keskus/Institutet för de inhemska språken

Suomeksi

Kotimaisten kielten keskus

 

Country

Suomi

Foundation Date

1976

Type of institution

Public agency

Parent body

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Languages

Suomi, ruotsi, Suomessa käytetyt saamen kielet, Suomen romanikieli, suomalainen viittomakieli.

Objectives/Tasks/Activities

Kotimaisten kielten keskus tutkii suomea, ruotsia, saamen kieliä, eräitä muita suomen sukukieliä, romanikieltä ja suomalaista viittomakieltä monesta näkökulmasta: sanastoa, nimistöä, kielen käyttöä eri tilanteissa, erilaisia tekstejä, kielen nykyisyyttä ja menneisyyttä, vaihtelua ja vakiintuneisuutta. Tutkimuskeskus laatii toimialansa kieliä kuvaavia sanakirjoja, toimii kielenhuoltoviranomaisena sekä neuvoo ja opastaa kielikysymyksissä sekä tarjoaa tutkijoille erilaisia arkistoja ja laajan kielitieteellisen kirjaston.

Responsible person

Director Professor Pirkko Nuolijärvi

Head of Swedish department Dr. Mikael Reuter

Number of staff

Kotimaisten kielten keskussa on noin 100 työntekijää, joista 25 kielenhuoltajaa, 35 leksikografia, 20 tutkimushankkeissa työskentelevää ja 8 arkisto- ja kirjastotyöntekijää.

Periodicals and serial publications

Kotimaisten kielten keskus julkaisee sanakirjoja, kielitieteellisiä tutkimuksia, kielenkäytön oppaita sekä muuta kieltä koskevaa kirjallisuutta. Tutkimuskeskuksella on kaksi kielenhuoltolehteä, Kielikello ja Språkbruk.

Address

Postal address:

Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki

Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors

 

Visiting address

Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki

Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors

Telephone number: +358  20 781 3200
E-mail: kotus[at]kotus.fi
URL: http://www.kotus.fi

Languages in which the organisation is able to communicate actively

Suomi, ruotsi, englanti

Other languages in which the institution is able to receive communications

Saksa, ranska, tanska, norja, viro, unkari, venäjä

Document Actions