Personal tools
You are here: Home Members Nederland Nederlandse Taalunie Nederlands

Nederlands

Nederlandse Taalunie

 

Land of landen waartoe de instelling behoort

 

Koninkrijk der Nederlanden.

Koninkrijk België, Vlaamse Gemeenschap.

Oprichtingsdatum

 

9 september 1980

Soort instelling

 

Intergouvernementele instelling, opgericht bij Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België.

Instelling of structuur waarvan de instelling een onderdeel is

 

Geen. De Taalunie is een rechtspersoon in Nederland en België.

Taal of talen waarvoor de instelling verantwoordelijk is

 

Nederlands

Beschrijving van doelstellingen, taken en voornaamste activiteiten

 

De Nederlandse Taalunie heeft als doel het voeren van een gemeenschappelijk beleid voor de Nederlandse taal en letteren.

Tot de aandachtsgebieden behoren:

● taalbeleid, taalzorg en taalpolitiek, o.m. de spelling, spraakkunst, woordenboeken, (digitale) hulpbronnen en de positie van het Nederlands in de Europese Unie.

● taalonderwijs en taaldidactiek.

● Nederlandse letteren en taalgebonden cultuur, o.a. het beleid ten aanzien van literair vertalen.

● ondersteuning van het onderwijs Nederlands in het buitenland.

De Taalunie beschikt over vier organen:

Comité van Ministers: het beleidsbepalende orgaan, bestaande uit Nederlandse en Vlaamse regeringsleden.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren: het beleidsadviserende orgaan van experts.

Interparlementaire Commissie: het parlementair controle-orgaan, dat bestaat uit leden van het Nederlandse en Vlaamse parlement.

Algemeen Secretariaat: het ambtelijk orgaan van de Taalunie, verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Leidinggevende

 

Hans Bennis, algemeen secretaris

Contactpersoon

 

Johan Van Hoorde, senior adviseur

Aantal personeelsleden

 

ca. 30

Periodieke publicaties

 

Taalunie: Bericht, digitaal magazine (www.taaluniebericht.org).

Adres van de instelling

 

Nederlandse Taalunie
Algemeen Secretariaat
Paleisstraat 9
Postbus 10595
2501 HN Den Haag
Nederland
Tel.: +31-70-346 95 48
Fax:  +31-70-365 98 18
E-mail: info@taalunie.org
Websites:

www.taalunie.org
www.taalunieversum.org

Talen waarin actief kan worden gecommuniceerd

 

Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans

Talen waarin instelling communicatie kan verwerken

 

Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Document Actions